• Poczta Zadzwoń do nas:77 416 23 83
 • Poczta Napisz do nas:
 • Poczta Odwiedź nas:Brzeg, Ofiar Katynia 25
 • Rekrutacja

Kierunek Terapeuta zajęciowy

Interesujesz się zagadnieniami związanymi z terapią zajęciową dostosowaną do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta? Chcesz pomagać potrzebującym w domach i zakładach pomocy społecznej? Rozpocznij naukę na kierunku Terapeuta zajęciowy! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie!

Nauczysz się m.in.

 • tworzyć indywidualne i grupowe programy terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta,
 • oceniać sytuację społeczną i zdrowotną chorych,
 • wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej,
 • organizować zajęcia terapeutyczne w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów,
 • prowadzić działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego,
 • korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi,
 • uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych,
 • uczyć w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • monitorować przebieg terapii zajęciowej.


A ponadto nauczysz się:

 • motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji,
 • tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych,
 • rozwiązywać trudne sytuacje społeczne,
 • promować zdrowy styl życia,
 • prowadzić dokumentację terapeutyczną,
 • organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne,
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.

A także:

 • komunikować się z pacjentami,
 • oceniać sytuację społeczną chorych,
 • określać wpływ środowiska społecznego na osoby niepełnosprawne,
 • wyjaśniać budowę i czynność układów i narządów organizmu człowieka,
 • charakteryzować procesy patologiczne,
 • oceniać sytuację zdrowotną pacjenta,
 • udzielać pierwszej pomocy,
 • uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych,
 • nawiązywać i podtrzymywać  kontakty terapeutyczne z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym.

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki w placówce (dowolnie wybranej przez słuchacza): warsztaty i pracownie terapii zajęciowej, zakłady opieki zdrowotnej - oddziały rehabilitacyjne, ortopedyczne, psychiatryczne, neurologiczne, dziecięce,
 • zapewniamy bezpłatną naukę,
 • uczymy we własnych salach,
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
 • zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu.

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych,
 • psychiatrycznych oddziałach dziennych,
 • sanatoriach,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • zakładach pomocy społecznej,
 • dziennych domach pomocy społecznej,
 • klubach seniora,
 • środowiskowych domach pomocy społecznej,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • hospicjach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • szkołach specjalnych,
 • Domu Opieki  Społecznej (DPS).


To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • wrażliwość, życzliwość, cierpliwość, rzetelność,
 • odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • gotowość współdziałania w zespole,
 • opiekuńczość, uczciwość,
 • samodzielność, kreatywność,
 • odporność na stres.

 

Pani z komputerem
 • Zespół Szkół Medycznych w Brzegu
  ulica Ofiar Katynia 25
  49-300 Brzeg
 • Zadzwoń do nas:
  Telefon: 77 416 23 83
  Fax: 77 416 23 83
 • Napisz do nas e-mail
Puzzle

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół Medycznych w Brzegu. Copyrights 2024

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje

Baner
Baner