Do góry

Najnowsze informacje z naszej szkoły

News
Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji

W okresie od 01 listopada 2011r. – 31 grudnia 2013r. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu realizował w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt innowacyjny testujący pn. Edu-nawigator - aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji.

WebInspiracje